1. YAZARLAR

  2. Prof. Dr. Nevzat Tarhan

  3. Milliyetçiliğiniz ırkçılık sınırında mı? test
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

mcaturk.com/haber7.com
Yazarın Tüm Yazıları >

Milliyetçiliğiniz ırkçılık sınırında mı? test

A+A-

Açılımların konuşulduğu günümüzde kavramlar ve tanımlamaların daha netleşmeye ihtiyacı var. Gözlemlenen belirgin hatalı algılamalar ve yanlış kalıp düşünceler ırkçılığın tanımı ve sınırlarını değiştiriyorlar.

“Ben kafatascı değilim ama Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur, Türkiye Türklerindir demek bizim hakkımız, Türkiyeliyim demek Türklükten utanmaktır, Osmanlı Türklere imtiyazlı davranmamakla hata etti, Osmanlı etnik temizlik yapmalıydı. Türk olmak üstün olmaktır. Kürt asil unsur değildir. Türkleşmiş Kürt benimle eşittir. Bir Yunanlı’yı Kürtten daha yakın hissediyorum”

İnsanoğlu hasta olduğu zaman Türk doktor değil iyi doktor arar. Fakat büyük Atatürk’ün belli şartlarda söylediği ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü hastanelere asarız. Benim çalıştığım hastaneye yabancı öğretim üyeleri geldiğinde bu sözü açıklayamayız diyerek ‘En büyük rehberimiz akıl ve bilimdir K. Atatürk’ sözünü astık.

İnsanlara ikinci sınıf muamelesi yaptıktan sonra neden bunlar isyan ediyorlar demek realite körlüğüdür. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da insanların kendi kimliğinin aşağılandığını hissettirecek şekilde dağa taşa ırk ayrımcılığı çağrıştıracak sözler yazmak gerçekte bölücülük yapmaktır.

Ayrıca devletin resmi söyleminde ırk ayrımcılığını çağrıştıran resmi terimler vardır. Özellikle ırklar hiyerarşisinin bilimsel olarak savunulduğu Hitler döneminde yasalara, okul kitaplarına girmiş bazı ibareler ırkçılığı teşvik ediyor. Damarlardaki asil kan, Türk hekimleri daha üstündür gibi.

Batı dünyası birinci ve ikinci dünya savaşlarında ırkçılığın zararını ve kötü sonuçlarını bütün şiddeti ile yaşadılar. Hatta Obama’yı Başkan yapacak kadar eşitliği içselleştirdiler. Ancak bizde yüksek sesle “Ben Kürt’üm” diyen kişi hemen dışlanıyor.

Futbol taraftarlığı ırkçılık benzerliği

Cinsiyetçilik, dincilik ve ırkçılık futbol fanatizmi gibi ise çok tehlikelidir. Kendi takımının hatalarını görmeyen kimse aslında futbolu değil takımını seviyordur. Doğru olan ‘takımını sevsin ama futbolu daha çok sevin’ olmalıdır. Aynı şekilde ‘kendi ırkını sevsin ama insani değerleri daha çok sevsin’ olmalı idi.

İnsanlık hukuku Türklük hukukundan daha önce gelir. Pozitif ve Negatif Milliyetçilik farkını anlamak için daha önce geliştirdiğim ‘Milliyetçiliği Algılama Ölçeği’ni tekrar yayınlama ihtiyacı hissettim.

Milliyetçiliği Algılama Ölçeği

Toplumsal şiddet nedenlerinden birisi ırkçılıktır ve en tehlikeli ırkçılık gizli olanıdır. Bu nedenle zararlı yapıdaki milliyetçilikle, faydalı milliyetçilik farkını netleştirmek ve tanıma yeteneğini ölçmek gerekiyor.

Not: Türk tanımlaması model alınarak hazırlanmış bir ölçektir, kişiler kendi milliyetlerine göre isim değiştirebilirler. Kendisini anlama kapasitesi olmayanlar bu testi sinirlenip yarım bırakabileceklerdir.

1- Milliyetçilik en kutsal bir duygudur, milliyetçilik hislerim hak hukuk düşüncemden önce gelir.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir, duruma göre
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum

2- Milliyetçilik damardaki kana ve soya bağlı bir duygudur.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum. 

3- Milliyetçilik toprak ve vatanla ilgili coğrafi kökenli bir duygudur.

a) Kesinlikle doğru ve katılıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle yanlış soy’a yönelik bir duygudur

4- Benim ırkımdan birisi suç işlerse onu korumam gerekir.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

5) Benim ırk ve soyumdan birisi başka bir ırk ve soydan birisi ile  kavga ederse haklı haksız önemsemem kendi adamımı korurum. 

a) Kesinlikle yanlış ve haklı olanı anlamaya çalışırım
b) Fark etmez duruma göre davranırım
c) Kesinlikle kendimden olanı korurum.

6) Hasta olduğum zaman benim milliyetimden bir doktor ararım, uzmanlık ve ehil olup olmaması ikinci plandadır.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru katılıyorum.

7) Alışveriş yaparken, saatimi tamir ettirirken kendi milliyetimden işyeri ararım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

8 ) Tarihte etnik temizlik yapılmasının doğru olmasa bile gerekli olduğunu düşünmüşümdür.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

9) Hitlerin Yahudi ırkına karşı uyguladığı soykırım ve tasfiye uygulamalarında yöntemini yanlışta bulsam gerekçesinin haklı olduğunu düşünmüşümdür.

a) Kesinlikle hem gerekçe hem yöntem yanlış idi ve katılmıyorum
b) Gerekçede haklı ama yöntemde hatalı idi
c) Kesinlikle doğru yapmıştır ve katılıyorum.

10) Osmanlının Ermeni, Rum gibi azınlıklara yumuşak davranmasını ve onlara fırsat vermesini yanlış bulmuşumdur.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum Osmanlı doğru davranmıştır
b) Olabilir
c)Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

11) Ben Osmanlının yerinde olsam bir tane Rum ve Ermeni bırakmazdım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum

12) Bir köyde birkaç terörist olsa o köyü bombalamayı zorunlu görürüm. Ölen masumlar için üzülürüm ama kesin çözümün köyü bombalamak olduğuna inanırım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.
 
13) Vatan ve devletin bekası için bazı insanların feda edilebileceği ve öldürülebileceğini savunurum.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir, şartlara göre değişir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

14) Vatan ve devlet kutsaldır, kutsalın bekası için hukukun rafa kaldırılabileceğini savunurum

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum
b) Olabilir, şartlara göre değişir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

15) Kendisini Türk hissetmeyen Kürt,Rum,Ermeni,Yahudi,Arab kökenli komşumu yabancı olarak görürüm ve benimle eşit haklara sahip olmasından rahatsız olurum.

a) Kesinlikle yanlış, rahatsız olmam
b) Olabilir
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum.

16) Milliyet duygusu din duygusundan önce gelir.

a) Kesinlikle yanlış önce insanlık hukuku sonra milli ve dini hukuk gelir
b) Her iki duygu birlikte olursa tercih ederim ve öncelik veririm
c) Kesinlikle doğru,milliyetçilik esastır.

17) Uluslararası bir firmada yönetici olsam kendi ırkımdan dinimden ve cemaatimden insana torpil yaparım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum, liyakat esastır
b) Olabilir, tercih ederim
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum ve hakkı olarak görürüm.

18) Devlet yöneticisi olsam kendi milliyetimden ve cemaatimden olan insana öncelik veririm. Liyakat ve ehliyet ikinci planda sadakat birinci plandadır.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum, liyakat esastır
b) Olabilir, tercih ederim
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum ve önceliği hakkı olarak görürüm

19) Milliyetçilik, hemşehricilik ve bölgecilik doğal bir duygudur. Hukuken ve yasalar önünde ayrıcalık yapılmaması gerektiğini biliyorum ama gizlice onlara özel muamele yaparım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum, liyakat esastır
b) Olabilir, tercih ederim
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum ve hakkı olarak görürüm.

20) Benim milli ve cemaat değerlerimi benimseyen insanları diğer insanlardan üstün görürüm, onların hatalarını örtmeye iyi yönlerini büyültmeye çalışırım.

a) Kesinlikle yanlış ve katılmıyorum, insanlık esastır
b) Olabilir, tercih ederim
c) Kesinlikle doğru ve katılıyorum ve hakkı olarak görürüm

Değerlendirme:  

a)lar 1, b) ler 2, c) ler 3 puandır.

20 puana kadar almışsanız milliyetçilik anlayışınız sağlıklıdır

20-40 arası almışsanız kafanız karışık demektir veya çıkarınızı milliyetinizden daha çok seviyor olabilirsiniz.

40-60 arası puan almışsanız milliyetçilik anlayışınız ırkçılık düzeyinde demektir. Kendinizi değiştirmezseniz bulunduğunuz ortamda bölen ve çatışma çıkaran bir kimlik sergilemiş olursunuz.

Korku ile sadakat sağlanmaz

Milliyetçilik konusunda Anayasa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesi Türk sayan üst kimlik linguistik ve terminolojik olarak tartışılmalıdır ve kucaklayıcı değildir.

’Kendi etnik kimliğini yok say’ diyen anlayış çağdaş ve bilimsel değildir. Kavga ve çatışmaya neden olur. Yunanistan, Bulgaristan ve Rusya’da yaşayan Türklere Yunan, Bulgar, Rus’sunuz demek onları asimile etme gizli niyetini göstermez mi?

Uygulamalardaki Türk ırkçılığı çağrıştıran ibareler kaldırılırsa her Kürt “Ben Kürt kökenli Türk’üm” diyebilir. İnsanların kendilerini dışlanmış hissetmeden sadakatini sağlamayı istiyorsak başka yol da yoktur.

Prof. Nevzat Tarhan - Haber 7
[email protected]

Bu yazı toplam 6212 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum