1. HABERLER

  2. TERAPİ MERKEZLERİ

  3. Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Ayse Çavus Cad. Akyildiz Apt. No:30 D:6 Suadiye / ISTANBUL 216 362 8772

A+A-

Kurum Hakkında

Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 1999 yılının Mayıs ayında kurulmuş, çocuk ve ailelerin psikolojik sorunlarına yönelik olarak psikoterapötik ve eğitimsel destek veren bir kuruluştur.

Kuruluşunun 3 ay sonrasında meydana gelen Marmara depremi Mavi ekibinin ruh sağlığı alanındaki çalışmalarının yönünün belirlenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Depremle birlikte, ruh sağlığı profesyonellerinin ve özellikle koruyucu ruh sağlığı alanındaki müdahale çalışmalarının yetersizliği iyice anlaşılmış ve bu konudaki çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemi ortaya çıkmıştır. Depremin ardından Mavi ekibinin yürüttüğü çalışmalar bireysel yönelimlerin yanı sıra daha büyük ihtiyaç gruplarına da yardımcı olacak bir sosyal yön kazanmıştır. Özellikle okul ruh sağlığı alanında, öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu yolla çocukların ruhsal problemlerinin önlenmesi-azaltılması konusunda büyük ölçekli çalışmalar yapılmıştır. Depremin hemen ardından yürütülen alan çalışmaları, depremden bu yana büyüyerek ve çeşitlenerek sürdürülmüş ve bugün PREP (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları) Derneği’nin çatısı altında toplanmıştır. Mavi ekibin tamamı PREP Derneği’nin üyesidir.

İLETİŞİM

Adres : Ayse Çavus Cad. Akyildiz Apt. No:30 D:6 Suadiye / ISTANBUL
Tel. : +90 216 362 8772 +90 216 362 8169
Fax : +90 216 362 8169 Cep. : +90 533 713 4786

http://www.mavipedagoji.com

KURUM ÇALIŞANLARI

 

 Belgin Temur (Uzm. Pedagog)                                              [email protected]

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Pedagoji Bölümü Mezunudur (1989). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır (2002). Mesleğe özel eğitimci olarak başlamış, zihinsel özürlü ve otistik çocuklarla özel eğitim çalışmaları yapmıştır. Dikkat azlığı-hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme bozukluğu konularında araştırmalar yaparak bu konuda deneyim kazanmıştır. Çocuklardaki ruhsal-davranışsal sorunlarla ilgili bireysel çalışmalarının yanı sıra anne-baba danışmanlığı ve anne-baba eğitim grupları yapmaktadır. Öğretmenlerle ve anne-babalarla “çocuklarla etkili iletişim” ve “aile içi etkili iletişim” konusunda grup çalışmalarının liderliğini yapmaktadır. 1999 Marmara depremi sonrasında yürütülen büyük ölçekli bir sosyal proje olan “çocukların ruhsal-davranışsal sorunlarını sınıf içinde tanıma ve uygun sınıf içi müdahale teknikleri” projesinde eğitimci ve terapist olarak görev yapmıştır. Proje kapsamında Ocak-Şubat 2005’de Project Hope işbirliği ile Boston Çocuk Hastanesi’nde (Children’s Hospital Boston’s National Institute of Mental Health -NIMH- Fogarty International Mental Health and Developmental Disabilities) araştırma eğitim ve kapasite geliştirme programına katılmıştır. Bu projenin devamı olarak kurulan PREP’in (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği’nin kurucu üyesidir) Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisidir. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmakta, stajyer öğrencilerin uygulamalı eğitim programlarını hazırlamakta ve yürütmektedir. Değişik basın yayın organlarında çocuk ve ailelerin sorunlarına yönelik yazılar yazmakta ve programlar hazırlamaktadır.


 Duygu Çalışır (Pedagog)                                                        [email protected]

İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (1995). Mezun olduktan itibaren bir özel danışmanlık merkezinde özel eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İki yıl özel bir ilköğretim okulunun rehberlik servisinde okul rehberliği yaparken aynı dönemde özel eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 2000 yılından beri Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde özel eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Otizm, gelişimsel problemler, Down sendromu, zihinsel gerilikler, okula hazırlık ve öğrenme güçlükleri konularında çalışmakta, 0-6 yaş çocuklarında görülen ruhsal-davranışsal sorunlara yönelik ailelerine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca erken dönemde ortaya çıkan dikkat ve öğrenme sorunlarına yönelik eğitimsel terapi ile bu çocukların ailelerine yönelik danışmanlık çalışmalarını da yürütmektedir. Aynı zamanda özel bir okulöncesi eğitim kurumunda çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları ile anne baba danışmanlığı yapmaktadır.


 Deniz Yücelen (Klinik Psikolog)                                         [email protected]

Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2000 -2005 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Uygulama Merkezi’nde gençlerle bireysel ve grup terapisi çalışmaları yapmıştır. 1999 Marmara depremi sonrasında Okul Temelli Ruhsal Müdahale Projesinde (Tel-Aviv Mental Health Center, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı işbirliğinde) araştırmacı, eğitimci ve grup terapisti olarak görev yapmıştır. Proje kapsamında Harvard Tıp Fakültesi ile işbirliğindeki Boston Çocuk Hastanesi’nde Fogarty programı dahilinde eğitim ve kapasite geliştirme programına katılmıştır. 2005 yılında MHDD (Mental Health and Developmental Disabilities) programının koordinatörü olarak Boston Çocuk Hastanesi’nde çalışmıştır. PREP’ in (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği’nin) kurucu üyesidir. Mavi’de ergenlerle, aileleriyle ve yetişkinlerle bireysel terapi çalışmalarına devam etmektedir.


 Gonca Şensözen (Klinik Psikolog)                                [email protected]

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji bölümü mezunudur (1997). Aynı üniversitenin Klinik Psikoloji bölümünden, “1999 Marmara Depremi sonrası deneyimli ve deneyimsiz kurtarma ekiplerinin psikolojik durumu”nu araştıran tezi ile uzmanlığını almıştır (2000). 2000-2003 yılları arasında depremden şiddetli şekilde etkilenmiş olan Yalova’da ergenler ve yetişkinler ile psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. İki yıl boyunca İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi’nde psikolojik danışman olarak çalışmış ve ergenlerde sınır davranışlar üzerine kendini geliştirmiştir. 2004 senesinden beri Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ergenler ve yetişkinlerin yaşadıkları duygusal ve ilişkisel sorunlar konusunda bireysel psikoterapi çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Cerrahi Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Ünitesinde çocuk sahibi olmakta zorluk çektikleri için duygusal problemler yaşayan çiftlere danışmanlık yapmaktadır.


 Elvan UCUR (Uzm. Psikolojik Danışman)                              [email protected]

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans tezini Maltepe Üniversitesi Psikoloji ve İnsan Bilimleri ana bilim dalında “Aile Tutumları ve Çocukların Bilişsel Performansları” üzerine tamamlamıştır. 3 yıl özel bir ilköğretim okulunun anaokulu bölümünde Psikolojik Danışmanlık Servisinde görev almıştır. 2003–2007 yılları arasında özel bir nöroloji ve psikolojik danışmanlık merkezinin psikoloji bölümü kadrosuyla birlikte çocuk ve ergenlerle çalışmış ve ailelerine danışmanlık yapmıştır. Eğitimsel ve pedagojik amaçlı çalışma konuları arasında okul öncesi ve okul çağı çocuklarına yönelik hiperaktivite, öğrenme güçlükleri ve dikkat problemleri yer almaktadır. Ayrıca, çocuk ve ergenlerin ruhsal ve davranışsal problemlerine yönelik psiko-pedagojik danışmanlık yapmaktadır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir. Alanda akademik ve mesleki çalışmalar yapmakta, ulusal kongre ve sempozyumlarda, akademik çalışmaları ile ilgili bildirileri yer almaktadır.


 Tuğba GÜRÇAĞ (Uzm. Psikolojik Danışman)                    [email protected]

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (2003). Halen Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans programına, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Arkadaş İlişkileri, Sosyal Beceri Gelişim Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki”yi araştıran tez çalışması ile devam etmektedir. 2002 yılından bu yana Mavi Pedagojik Ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve davranış problemleri yaşayan okul öncesi ve okul çağı çocukları ile çalışmaktadır. Bu alanın yanı sıra çocukluk ve ergenlik dönemi duygusal ve davranışsal problemleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2-3 yaş çocukları ile oyun grubu çalışmalarını devam ettirmekte ve aynı yaş grubundaki çocukların gelişim takiplerini yapmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik grup çalışmaları hazırlamakta ve grupları yönetmektedir. İlköğretime hazırlık, ilköğretim 1. kademe ve ilköğretim 2. kademe öğrencilerine yönelik sosyal beceri geliştirme ve çalışma becerilerini geliştirme grup çalışmalarının programlarını hazırlayarak gruplara liderlik yapmaktadır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nin desteklediği Bender-Gestalt Görsel Algı Testi’nin İstanbul standardizasyonu çalışmalarında görev yapmıştır.


 Fani Mizrahi (Uzm. Psikolojik Danışman)                         [email protected]

Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (2006). Aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır (2007). 2004 yılından bu yana, Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde asistan olarak çalışmaktadır. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve buna bağlı akademik beceri problemleri olan çocuklarla psikopedagojik çalışmalar yapmakta ve aynı zamanda ev eğitimi seanslarını yürütmektedir. Bunun yanı sıra 2-3 yaş çocuklarla oyun grubu çalışmaları yapmıştır.


 İrem Fırat (Psikolog)                                                                     [email protected]

Kadiköy Anadolu Lisesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümüne girmiştir. 2008 yılı Ocak ayında yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduğu sırada değişim öğrencisi olarak Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmış ve bir dönem öğrenim hayatına orada devam etmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında "ÖSS hazırlık öğrencileri ile sınav kaygısı" konusunda yürütülen bir projede yer almıştır. Bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlar yapmıştır. 2006 yılından beri Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuklarla psikopedagojik çalışmalar yapmaktadır ve aynı zamanda okula hazırlık konusunda; gelişim problemleri, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, akademik beceri problemleri olan çocuklarla ev eğitimi seansları yürütmektedir. Çocuk ve ergenlerde psikolojik problemlere ve akademik, sosyal becerileri geliştirmeye yönelik grup çalışmalarında yer almaktadır.


 Emre Altınel (Asistan)                                                             [email protected]

Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne girmiştir. Şu anda 4. sınıf öğrencisi olarak okuluna devam etmektedir. Klinik psikoloji alanında akademik ve mesleki çalışmalar yapmaktadır. Şimdiye kadar Adli Tıp Kurumu ve  Balıklı Rum Hastanesi’nde belli sürelerle staj yapmıştır. Şu anda okulunda yürütülen otizm konulu bir klinik proje içinde çalışmaktadır.  2007 yılının Eylül ayından itibaren Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde asistan olarak çocuk ve ergenlerle yapılan bireysel psiko-pedagojik seanslara katılmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik ve sosyal beceri geliştirmeye yönelik grup çalışmalarında yer almakta, aynı zamanda ev eğitimi çalışmaları yapmaktadır.


 Nihal Deniz (Yönetici Asistanı)                                                    [email protected]

Yüksek öğrenimine Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. İngilizce dil eğitimi ve bilgisayar programları kullanımı ile ilgili kurslara katılmıştır. Meslek hayatına özel bir şirketin menkul işler bölümünde başlamış; daha sonra ise başka bir alanda yönetici olarak çalışmıştır. 2007 yılının Eylül ayından itibaren Mavi Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yönetici asistanı olarak iş hayatına devam etmektedir.

 Çalışma Alanlarımız

 
Psikolojik Danışmanlık-Psikoterapi
Anne baba danışmanlığı
0-6 yaş gelişim takibi, pedagojik danışmanlık
Ergen psikoterapisi
Yetişkin psikoterapisi
Aile ve çift terapisi
 
Özel eğitim
Gelişim problemleri
Otizm, Asperger sendromu
Okula hazırlık
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Öğrenme problemleri
 
Dil ve Konuşma Terapisi
Artikülasyon sorunları
Afazi
Gecikmiş dil ve konuşma
Kekemelik
Ses bozuklukları
 
Seminer Çalışmaları
Anne babalar, öğretmenler ve meslektaşlara
yönelik seminer çalışmaları
 
Grup Çalışmaları
Sosyal beceri
Çalışma becerileri
Kardeşe hazırlık
Özgüven gelişimi
Bu haber toplam 24572 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.