1. HABERLER

  2. DUYURULAR

  3. 2013 Kültür Bakanlığı Personel Alımı

2013 Kültür Bakanlığı Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 331 Sözleşmeli Personel Alacak. Ayrıntılar şöyle:

A+A-

Kültür ve Turizm Bakanlığı 331 Sözleşmeli Personel Alacak. Bakanlığın web sitesinde yayımlanan duyurunun ayrıntıları şöyle:

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Mimar(14), Mühendis(10), Şehir Plancısı(2), Tekniker(70), Diğer Teknik Hizmetler Personeli(30) pozisyonlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak, Restoratör(150) pozisyonunda mesleki uygulama sınavı başarı puanı esas alınmak, Arşiv Uzmanı(50), Mütercim (3) ve Mütercim-Tercüman(2) pozisyonları için ise KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenlerin katılacağı sözlü sınav başarı puanı esas alınmak, suretiyle toplam 331 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

İnşaat Teknikeri: Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),Erzurum(1), Gaziantep (1), İstanbul(7), İzmir (3), Karabük (1), Kars (1), Kayseri (2), Konya (1), Kocaeli(1), Kütahya(1), Nevşehir (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas(1),Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Van(1)

Elektrik Teknikeri: Adana (2), Ankara (3), Antalya (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum(1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İstanbul(6),İzmir (3), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (2), Kocaeli(1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla(2), Ordu (1), Sivas(1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Uşak (1), Van(1)

Mimar: Diyarbakır(1), Erzurum(2), Gaziantep(1), İstanbul(2), Kocaeli(1), Muğla(2), Nevşehir(1), Sivas(3), Van(1)

Elektrik-Elektronik Mühendisi: Merkez (1),

Harita Mühendisi: Diyarbakır(1), İstanbul(1), Van(1)

Makine Mühendisi: Ankara(1),Diyarbakır (2),

İnşaat Mühendisi: Erzurum (1), Gaziantep(1), Kayseri(1)

Şehir Plancısı: Kütahya(1), Şanlıurfa(1)

Diğer Teknik Hizmet Personeli:

Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından:

Aksaray (1),Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Bitlis (1), Bolu (1), Bursa (1), Düzce (1), Erzurum(1), Erzincan (1), Gaziantep(1), Isparta (1), Karaman (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kütahya (1), Malatya (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (2), Tokat (1).

Hititoloji Bölümü mezunlarından:

Çorum (1)

Antropoloji Bölümü mezunlarından:

Karaman (1)

SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

MERKEZ TEŞKİLATI

Arşiv Uzmanı (9), Mütercim (Rusça 2, Almanca 1), Mütercim-Tercüman(İngilizce 2)

TAŞRA TEŞKİLATI

Arşiv Uzmanı: Adana (1), Ankara (4), Antalya (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum(1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İstanbul (11), İzmir (3), Karabük (1), Kars (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya(1), Muğla (1), Nevşehir (1),  Samsun (1), Sivas(1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van(1)

MESLEKİ UYGULAMA SINAVI İLE ALINACAK 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

Restoratör :

a)Restorasyon Bölümü mezunlarından: Adana (3), Afyonkarahisar (1), Aksaray (1), Ankara (16), Antalya (11), Aydın (1), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (9), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (7), Edirne (1), Erzurum (9), Eskişehir (1), Gaziantep (7), İstanbul (21), İzmir (9), Kars (1), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (4), Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (2), Muğla (3), Nevşehir (7), Niğde (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (7).

b) Kimya, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarından (Eğitim Fakülteleri hariç): Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (2), İzmir (1), Nevşehir (1), Trabzon (1)

1-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) 2012 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı pozisyonu için KPSS P8 puan türünden en az 70 puan almış olmak; Tekniker pozisyonu için KPSS P93, Diğer Teknik Hizmet Personeli ve Arşiv Uzmanı pozisyonu için KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak; Mütercim ve Mütercim-Tercüman pozisyonu için KPSS P6 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B- Tekniker:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

C-Diğer Teknik Hizmet Personeli:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji ) lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

D- Restoratör:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya mühendisliği, kimyagerlik, restorasyon (Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü) bölümlerinden mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

E- Arşiv Uzmanı:

Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.

F- Mütercim, Mütercim-Tercüman

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 03/05/2013 mesai bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihi olan 03/05/2013 mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyon unvanı ve üç yer için başvuru yapabilecektir.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b)Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

c) Nüfus cüzdanının sureti (aslı ile birlikte),

ç) ÖSYM tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı.(Restoratör pozisyonuna başvuracaklar hariç)

d) Mütercim, Mütercim-Tercüman kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan), en az (B) düzeyindeki KPDS belgesi ya da dengi yabancı dil belgesi.

5- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simültane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir.

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji), Restoratör ve Tekniker unvanından başvuracaklarda aranan "Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak" şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Mesleki Uygulama Sınavı ile Sözlü Sınav tarihleri, saati ve yeri daha sonrawww.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tradresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilir

İlan olunur.

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Atila ÖZŞATIR (0312) 311 20 61 -  Mustafa GENÇ (0312) 312 49 05

Başvuru formu için TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 10374 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum