1. YAZARLAR

  2. Özgür GÜN

  3. Özel Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Özgür GÜN

Özgür GÜN

Yazarın Tüm Yazıları >

Özel Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

A+A-

ÖZEL EĞİTİM DEVLET OKULLARINDA Kİ KARŞILAŞILAN PROBLEMLER ve PROBLEM ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A-ÖĞRETMEN VE PERSONEL ALANINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

1 - PROBLEM:

Özel Özel Eğitim Kurumlarının, M.E.B. de  kadrolu Özel Eğitim Öğretmenlerin aldıkları ücretin en az 2 (İKİ) katı bir ücret ile Özel Eğitim Öğretmenlerini işe başlatmalarından kaynaklanan, M.E.B. de Kadrolu Özel Eğitim Öğretmeni yetersizliği.

(Bu problem, Özel Eğitim Devlet Kurumlarının, en birincil problemi olup, diğer sayılacak problemlerde, bu problem halledilmeden, çözülebilecek problemler değildir.)

1 - ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Özel Eğitim Öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilerek, M.E.B. deki Özel Eğitim kadrolarının, Özel Özel Eğitim Kurumlarına göre, daha cazip hale getirilmesi gereklidir.

Çözüm için;

1.a. Özel Eğitim Öğretmenleri, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında, Teknik Öğretmen Statüsünde konumlanmalı ve teknik öğretmenlerin bütün haklarına sahip olmalı.

1.b.  Özel Eğitimcilerin %25 ücret fazlalığı, bundan önce olduğu gibi; %50 ya da söz verildiği gibi %75 ve yukarısı kadar fazla olmalı.

1.c. Özel Eğitim Kurumlarına gelen öğrencilerin, bireysel eğitim için, Özel Özel Eğitim Kurumlarına gönderilmemesi.

Bunun yerine, Özel Eğitim Kurumlarında ki bireysel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Özel Eğitim Kurumundaki kendi Özel Eğitim Öğretmeninin Bireysel Eğitim vermesi ve Özel Özel Eğitim Kurumuna ödenen ücretinde, Özel Eğitim Kurumundaki öğretmene ödenmesi.

1.d. Özel Eğitim Öğretmenlerinin, Mesleki Yıpranma Payının oluşturularak, bunun emeklilik süresinden en az 5 yıl düşürülmesi.

1.e. Özel Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenin, Ulaşım, konaklama, Spor Salonları, Tiyatro, Sinema v.b. sosyal aktivitelerden ücretsiz faydalanması.

1.f. Engelli Bireylerin sahip olduğu sosyal hakların, Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlere de verilmesi.

1.g.Özel Eğitime geçmek isteyen sınıf öğretmenlerine bu hak verilerek bu alanda ki öğretmen sıkıntısı giderilmeli.

2- PROBLEM:

Bireysel Eğitime İhtiyacı Olan Özel Eğitim Kurumu Öğrencilerinin, Özel Özel Eğitim Kurumlarına gönderilmesi.

2- ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 

Bireysel Eğitime İhtiyacı Olan Özel Eğitim Kurumu Öğrencilerinin, Kesinlikle Özel Özel Eğitim Kurumlarına gönderilmemesi.Özel Eğitim okullarının da kurs açma yetkisine sahip olabilmesi.

Özel Eğitim Kurumlarında, Bireysel Eğitim Birimleri güncellenerek daha aktif hale getirilmesi.

Çözüm için;

2.a. Özel Eğitim Kurumlarında, Bireysel Eğitim Sınıflarının aktif hale getirilerek, bu sınıflar için Özel Eğitim Öğretmenleri görevlendirmeleri.

2.b. Özel Eğitim Kurumlarında Bireysel Eğitimlerin; hafta içi ve hafta sonları olacak şekilde planlanması.

2.c. Bireysel Eğitim İçin; Kişi başına Özel Özel Eğitim Kurumlarına ödenen ücretin, Özel Eğitim Kurumuna ödenerek, kurum kanalıyla, ulaşım vb. harcamalar çıktından sonra kalanın  Özel Eğitim Öğretmenine ödenmesi.

3- PROBLEM:

Özel Eğitim Kurumlarında verilen öğle yemeği ücretlerinin velilerden alınması.

3 – ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

      3.a. Bu paranın Özel Eğitim Hizmetleri bütçesinden ödenmesi ya da:

3.b. Bireysel Eğitim İçin; Kişi başına Özel Özel Eğitim Kurumlarına ödenen ücretin, Özel Eğitim Kurumuna ödenerek, kurumun bu para üzerinden öğrencilerin yemek ücretlerini ödemesi.

4 - PROBLEM:

Özel Eğitim Kurumlarının, Sağlık Sıkıntısı.

4. ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Özel Eğitim Kurumlarına, mevcut bulunan revirlere, 1 Doktor ve 1 Hemşire görevlendirilmesi.

5 - PROBLEM:

Özel Eğitim Kurumlarının Güvenlik Zafiyeti.

5        - ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

5.a. Özel Eğitim Kurumları bahçe duvarlarının, dikensiz çitlerle yükseltilerek, bir bekçi kulübesi ve mümkünse 1 i gündüz, 1 i de gece olmak üzere 2 tane bekçi tahsis edilmesi.

5.b. Özel Eğitim Kurumları bahçe zemininin, çocukların düşünce yaralanmayacağı tartar v.b. kaplama malzemesiyle döşenmesi.

B- BİNA FİZİKİ YAPILARINDAKİ YETERSİZLİKLER

6.PROBLEM

Özel Eğitim Okullarının,özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine uygun olabilecek  fiziki yeterlilikte bulunmaması.

6.ÇÖZÜM ÖNERİSİ

   6.a.Sınıflara özel lavabo ve tuvalet eksikliği.

6.b.Atölyelerin kullanıma uygun şekilde düzenlenmesi.

6.c.Uygulama Evi Birimlerinin yapılması.

6.d.Aile Eğitimi çalışmalarının yapılabileceği ve çocukların gösterilerini sergileyebileceği çok amaçlı salonların yapılması.

6.e.Sakinleştirici odaların yapılması.

7. PROBLEM:

 

Özel Eğitime Muhtaç Çocukların, yaşam alanlarının sınırlı olması.

7. ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

7.a. Sinema, tiyatro, oyun parkları, yüzme havuzları v.b sosyal tesislerden öğrencilerimizin ücretsiz yararlanabilmesi.

7.b. Yukarıda bahsi geçen sosyal alanların, Büyükşehirlerde genelde alışveriş merkezlerinde yoğunlaşmasından ötürü, alış veriş merkezleri bünyesinde sosyal aktivite sağlayan kurumlarla bir anlaşma sağlanarak, Özel Eğitim Kurumu Öğrencilerinin ve Çalışanlarının buralardan faydalanması yoluna gidilmesi.

C.ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI VE RAM. YÖNELTMELERİNDE GÖRÜLEN SORUNLAR

8.PROBLEM:

Özel Eğitim Kurumlar Yönetmeliği ve Özel Eğitim Programının Yetersizliği. Özel Eğitim ve OÇEM sınıflarında her sınıfta,1-2-3-4-5-6-7-8 sınıf öğrencileri bulunduğundan eğitim-öğretimin planlanmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

8. ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

8.a. Özel Eğitim Kurumlar Yönetmeliği, İlk Öğretim veya Orta Öğretim Kurumları gibi ayrı kurumlar olarak düşünülerek, kurumların yapısı ve işleyişiyle ilgili itilafa düşülmeyecek, herhangi bir algı hatasına meydan vermeyecek şekilde Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği düzenlenmeli.

8.b. Özel Eğitim Programı; Öğrencilerin Özür durumuna göre, ayrı ayrı planlanmalı.

9.PROBLEM

Eğitim Uygulama okulları,OÇEM’ler,Özel Eğitim sınıflarında eğitim vermekte olan öğretmenler tarafından aynı il bünyesinde bulunan okullarda bile farklı farklı ders plan ve programlarının yapılması ve uygulanması sonucu oluşan karmaşıklık.

9. ÇÖZÜM ÖNERİSİ

 

  9.a. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde her okul bünyesine uygun plan örneklerinin bulundurularak ülke genelinde ortak taslağın kullanılması.

10.PROBLEM

Milli Eğitim Bakanlığı ‘e-okul’ modüllerinin Eğitim Uygulama,OÇEM ve İş Eğitim Merkezleri’ne uygun formatta olmaması.

10.ÇÖZÜM ÖNERİSİ

10.a.Eğitim uygulama okulu ve İş eğitim merkezi olarak eğitim veren kurumlarda sadece eğitim uygulama okulları girişleri yapılmaktadır.Sistemlerin okulların alanlarına uygun olarak aktifleştirilmesi,derslerin ve sistem girişlerinin zamanında uyarlanarak faaliyete açılması.

11.PROBLEM:

Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin, Kendini geliştirebileceği hizmetlerin yokluğu.

11.ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

11.a. Özel Eğitim Hizmet İçi  Seminerlerinin arttırılması.

11.b. Özel Eğitim Hizmet İçi Seminerlerinin İçeriği, Özel Eğitim Öğretmenlerini mesleki yeterlilik bakımından geliştirici ve psikolojik olarak da motive edici olmalı.

11.c.Özel Eğitim kurumlarında derse giren branş öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ve bilgilendirici seminer çalışmalarına tabi tutulması.

   12.PROBLEM

   Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapılan tanımlamaların daha ayrıntılı yapılması ve test kontağı kurulamayan,grup eğitimine uygun olmayan çocukların yönlendirmelerinin yapılmasında daha sağlıklı ve çözüm getirecek planlamanın yapılması.

12.ÇÖZÜM ÖNERİSİ

12.a. Eğitim Uygulama okullarına yöneltmesi yapılan çocukların Okulların özelliğine uygun olarak yapılması.Otistik,fiziksel engelli  ya da işitme engelli bir okulun özelliği ve fiziki şartları göz önünde tutularak yöneltilmeli.Grup eğitimine uygunluğu bulunmayan ve yatağa bağımlı olan çocukların eğitim haklarının bu çocuklara uygun olan yerlere yönlendirilmesi.

12.b. Özel Eğitim okullarının bakım merkezi olarak görülmesi anlayışının yok edilmesi için;

   -  İlk 1 yıl aile eğitimi ve ihtiyaç oluştuğunda peyderpey yerinde aile eğitimi mecburi hale getirilerek planlı ve etkin yapılmalı.

   -  Eğitim kampus veya köy şeklinde komplike ve yaşantı şeklinde verilmeli.

   -  Sırada bekleyen öğrenciler için yeni Eğitim uygulama okulları açılarak , yığılması olan okullardan bu yük alınmalı böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olmalı.  

Bu yazı toplam 37860 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum