1. HABERLER

  2. PSİKO EĞİTİM

  3. Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Kursu

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Kursu

Padem (Psikoloji Aile Danışmanlık & Eğitim Merkezi) ve Gelişimsel Çocuk nörolojisi Derneği işbirliği ile "Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Kursu" 24 - 25 Aralık 2011'de başlıyor... Eğitimle ilgili ayrıntılar şöyle:

A+A-

Padem (Psikoloji Aile Danışmanlık & Eğitim Merkezi) ve Gelişimsel Çocuk nörolojisi Derneği işbirliği ile "Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Kursu" 24 - 25 Aralık 2011'de başlıyor...  Eğitimle ilgili Padem (Psikoloji Aile Danışmanlık & Eğitim Merkezi)'nin web sitesinde yer alan bilgilendirme duyurusunun ayrıntıları şöyle:


Ön Başvuru ve Bilgi İçin Telefon No: 0212 416 35 29 GSM: 0507 500 23 43

Eğitim Tarihi: I. Grup: 24 Aralık 2011 - 2. Grup: 25 Aralık 2011 

Eğitim Süresi: 1 Tam Gün

Eğitimin Yapılacağı il: Cevizlibağ İstanbul (Avrupa Yakası)

Eğitim Ücreti: Öğrenci: 320 + KDV Mezun: 490 + KDV

Adres: Padem Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ve Psikoterapi Merkezi. Tercüman Sitesi A-2 Blok Daire No: 6 Cevizlibağ / İstanbul

DENVER II EĞİTİMİNE GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KONTENJANLARIMIZ DOLMUŞTUR.

Bir sonraki eğitim takvimi kısa bir süre içinde açıklanacaktır. Eğitim tarihinden haberdar olmak için tıklayınız

TEST HAKKINDA BİLGİ

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test,


 - Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
 - Kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada,
 - Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.
 

Denver II, çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.
Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır.

1. Kişisel-Sosyal :

Kişilerle iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme.

2. İnce motor-uyumsal :

El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

3. Dil :

İşitme, anlama, dili kullanma.

4. Kaba motor :

Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak hareket yeteneği.
Ayrıca testin sonunda doldurulan 5 adet "Test Davranışı" maddesi testöre çocuğun test süresinde davranışlarını ve yeteneklerini nasıl kullandığını değerlendirmede yardım eder.

KLİNİK VE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI

Denver II bir çocuğun genel gelişimi konusunda düzenli bilgi verir ve testörü olası gelişimsel sorunlar konusunda uyarır. Denver II çocuğun yaşıtı olan diğer çocuklarla karşılaştırılmasında kullanılmalı, daha ilerideki gelişmeyi tahminde kullanılmamalıdır.
Testin yenilenmesine, yeni standardizasyonuna ve Denver II'ye alınan maddelere ait ayrıntılı veriler Denver II Teknik El Kitabı'nda (W.K. Frankenburg, J.B. Dodds : Denver II Technical Manual. Denver Developmental Materials, Inc. Denver, 1990) verilmektedir.

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50′den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur.

1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır.

Denver II 1996 yılında Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Banu Anlar'ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur..

Denver II'nin Türkiye'de yeniden gözden geçirilmesi, Prof. Dr. Kalbiye YALAZ, Prof. Dr. Banu ANLAR ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül BAYOĞLU tarafından yapılmıştır.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Artık iş zamanı, geleceğimizi koruma ve geliştirme zamanı…

Ayrıca;

*  Kısa süreli bir eğitimden sonra öğrenilebilmesi
*  Her çocukta 5- 15 dakikalık bir sürede tamamlanabilmesi

*  Hekimler başta olmak üzere psikolog, gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı ve test eğitimini alan, sağlık ve eğitimle ilgili her meslek gruplarınca uygulanabilmesi

Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.

Denver II testi ile ülkemizde yapılan çalışmalar 5-6 yaş grubunda sosyo-ekonomik farklılıkların test sonuçlarını ince motor ve dil alanlarında daha belirgin olmak üzere etkilediğini ortaya koymuştur. Sosyo-ekonomik sorunları olan çocukların test sonuçlarında düşüklük saptandığında okul öncesinde eğitsel destek verilerek hazırlanması genellikle yararlı olmakta ve okulda sınıf düzeyine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:

Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

Kimler Katılabilir: 

Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller, Aile Hekimleri, Çocuk Gelişim Uzmanları, Çocuk Hekimleri, Fizyoterapistler, Okulöncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Psikiyatristler, Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Zihin / İşitme / Görme Engelliler Öğretmenleri ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans&lisansüstü üniversite öğrencileri.

Sertifika:

Katılımcı Sertifikaları Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenmekte olup Eğitimi başarıyla tamamlayanlar Denver II Test Uygulayıcı yetkisine sahip olacaklar.

Son başvuru tarihi:  

12 Aralık 2011

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Eğitimin süresi: 

I. Grup

24 Aralık  2011 Cumartesi Sabah Oturumda teorik eğitim öğleden sonraki oturumda uygulama eğitimi verilecektir. yapılacaktır.

II. Grup

25 Aralık 2011 Pazar Sabah Oturumda teorik eğitim öğleden sonraki oturumda uygulama eğitimi verilecektir.

Not: Uygulama oturumunda katılımcıların 0-6 yaş arası çocuk getirmeleri zorunludur. Bu konu hakkında aşağıda ki iletişim bilgilerinden bilgi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Eğitim Yürütücüleri:

Prof. Dr. Banu Anlar, Hacettepe Üni. T. F. Çocuk Nörolojisi Öğretim Üyesi,
Prof. Dr. Kalbiye Yalaz, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,
Uzm. Birgül U. Bayoğlu, Hacettepe Üni. İ. D. Çocuk Hastanesi Gelişim Ünitesi.

Ücret:

Mezun 490 TL+ KDV , Öğrenci 320 TL  + KDV 

Ödemeyi aşağıda ki hesap numaralarından veya merkezimize gelerek bizzat yapabilirsiniz.


Maruf BEÇENE adına

EFT & Havale
Yapı Kredi Bankası İstanbul Fatih Akdeniz Caddesi Şubesi
IBAN NO: TR38 0006 7010 0000 0062 6025 35
Şube Kodu: 0224
Hesap No: 62602535

POSTA ÇEKİ HESABI

Maruf BEÇENE adına
5160733


(Eğitim bedeline KDV dahil değildir. Ücret ödenmeden yapılan başvurular ön kayıt hükmündedir. Başvurunuzu kesin kayıt işlemine çevirmek için eğitim bedeli yatırmak gerekmektedir. Lütfen eğitim ücretini yatırırken dekonta isminizi yazdırınız ve başvuru formuna dekont numaranızı işleyiniz).

Kayıtlar her grup için 20 kişilik kontenjanla sınırlıdır. Kesin kayıt yaptırmanızı öneririz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dileriz.

İLETİŞİM

Padem Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ve Psikoterapi Merkezi. Tercüman Sitesi A-2 Blok Daire No: 6 Cevizlibağ / İstanbul

Telefon No: 0212 416 35 29 GSM: 0507 500 23 43

infopadem@gmail.com  www.padem.info


Bu haber toplam 19694 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum