1. HABERLER

  2. ÖZEL EĞİTİM

  3. Fizyoterapi Uygulamaları Genelgesi (2007/76)

Fizyoterapi Uygulamaları Genelgesi (2007/76)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından fizyoterapi uygulamaları genelgesi yayımlandı.

A+A-

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.10.0.THG.0.16.00.02–010.06
Konu:

27.08.2007 18084

……………………….VALİLİĞİNE
GENELGE
2007/76

İlgi: (a) 01.09.2006 tarih ve 16681 sayılı genelge.
(b) 09.05.2006 tarih ve 9756 sayılı genelge.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığınca 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (sıra no 6) eki “Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi”nde (Ek-8) “Rehabilitasyon Uygulamaları” başlıklı bölümün açıklama kısmında “Aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler, yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından yapıldığında faturalandırılabilir” şeklinde açıklamaya yer verilmiş olduğundan faturalandırma ve geri ödemelerde karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi ve fizyoterapi uygulamalarına ilişkin fiili durumun bu düzenlemeye uygun hale getirilebilmesi amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı dışında diğer dallarda uzman hekimleri ve fizyoterapist bulunan hastanelerde fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisine ihtiyacı bulunan vatandaşların bu hizmetlerden yararlanmasında mağduriyetlerin oluştuğunun anlaşılması nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı bulunmayan ve fakat diğer dallarda uzmanı ve/veya uzmanları ve fizyoterapist bulunan hastaneler ile fizik tedavi merkezleri ve bünyesinde fizik tedavi kliniği bulunan diğer hastanelerde, diğer branş hekimlerinin tanısını koydukları ve endikasyonuna göre tıbbi ve cerrahi tedavi uyguladıkları hastalara, bu hekimlerin denetim ve sorumluluğunda olmak ve uzman hekimlerden bağımsız tedavi uygulamamak kaydıyla fizyoterapistlerin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 123. maddesinde sayılan görevleri kapsamında fizyoterapi uygulamaları yapabilecekleri yönünde ilgi (a)’da kayıtlı genelgemiz 81 il Valiliğine tebliğ edilmiş idi.
Ancak ilgi (a)’da kayıtlı genelge aleyhine açılan davada, Danıştay Onuncu Dairesinin 23.01.2007 tarih ve E.2006/5487 sayılı Kararı ile anılan genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi üzerine ilgi (a)’da kayıtlı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı 81 il Valiliğine tebliğ edilmiştir.
Bu defa, Danıştay Onuncu Dairesinin 23.01.2007 tarih ve E.2006/5487 sayılı Kararına karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 12.07.2007 tarih ve E.2007/482 sayılı Kararı ile kabul edilerek mezkur yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verildiğinden bu yeni hukuki duruma göre fizyoterapi uygulamaları ile ilgili aşağıdaki hususların yeniden vurgulanmasında yarar görülmüştür.
Bilindiği üzere, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin fizyoterapistlerin görev ve yetkilerini düzenleyen 123. maddesinde; “Fizyoterapistlerin fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olduğu, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi oldukları, uzman tabip tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi vasıtalarını, tıbbi egzersizleri uygulayacakları, masajları hastaların ortez ve protez eğitimlerini, adale testi, günlük yaşayış faaliyetleri testi ve uygulamalarını, branşla ilgili diğer ölçüm ve testleri yapacakları, hastaların tedavi yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışacakları, gerektiğinde hastaların tedavisinin gidişi hakkında tabibe bilgi verecekleri ve sair hususlar hükme bağlanmış olup anılan madde hükmünde “............. uzman tabip tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara .........” ifadesine yer verilmiş ancak ilgili uzmanın “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı” olması gerektiğine dair açık bir ifadeye yer verilmemiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun mezkur 12.07.2007 tarih ve E.2007/482 sayılı Kararında da belirtildiği üzere; Maliye Bakanlığınca 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2007 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Listesinde” (Ek-8) “Rehabilitasyon Uygulamaları” başlıklı bölümün açıklama kısmında “Aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler, yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından yapıldığında faturalandırılabilir” şeklinde açıklamaya yer verilmiş olduğundan faturalandırma ve geri ödemelerde karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi ve fizyoterapi uygulamalarına ilişkin fiili durumun bu düzenlemeye uygun hale getirilebilmesi amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı bulunmayan ve fakat diğer dallarda uzmanı ve/veya uzmanları ve fizyoterapist bulunan hastaneler ile fizik tedavi merkezleri ve bünyesinde fizik tedavi kliniği bulunan diğer hastanelerde, diğer branş hekimlerinin tanısını koydukları ve endikasyonuna göre tıbbi ve cerrahi tedavi uyguladıkları hastalara, bu hekimlerin denetim ve sorumluluğunda olmak ve uzman hekimlerden bağımsız tedavi uygulamamak kaydıyla fizyoterapistlerin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 123. maddesinde sayılan görevleri kapsamında fizyoterapi uygulamaları yapmalarında mevzuata ve hizmet gereklerine aykırı bir durum söz konusu değildir.
Bu bağlamda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunmayan ve fakat diğer branş uzmanı ve fizyoterapist bulunan hastanelerimiz ile fizik tedavi merkezleri ve bünyesinde fizik tedavi kliniği bulunan ancak hizmetin daha kontrollü ve etkin yürütülebilmesi için diğer kliniklerinde de fizyoterapist görevlendirilen hastanelerimizde, hastaların tedavilerinin idamesi ve hizmet sunumunda mağduriyete sebebiyet verilmemesi bakımından; öncelikle Uygulama Tebliğlerindeki düzenlemelere bağlı olarak hastanelerimizde yapılan fizyoterapi uygulamalarının faturalandırılmasında ve geri ödenmesinde karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla bu konuda Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde gerekli ve uygun düzenlemeler yapılana kadar;
Hastanelerimizde görevli diğer branş hekimlerimizin (ortopedi, beyin cerrahi, plastik cerrahi, nöroloji, pediatri, göğüs, KVC, kardiyoloji, jinekoloji, üroloji gibi) tanısını koydukları ve endikasyonuna göre tıbbi ve cerrahi tedavi uyguladıkları hastalara, bu hekimlerin denetim ve sorumluluğunda olmak ve uzman hekimlerden bağımsız tedavi uygulamamak kaydıyla fizyoterapistlerin, Yönetmeliğin 123. maddesinde sayılan görevleri kapsamında fizyoterapi uygulamaları yapabilmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı hususlarının iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı kurum baştabipliklerine tebliğini önemle rica ederim.

Yard. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT
Bakan a.
Müsteşar V.

Dağıtım Gereği: Bilgi İçin:
81 İl Valiliğine (Sağlık Müdürlüğü) Hukuk Müşavirliğine
Maliye Bakanlığına Teftiş Kurulu Başkanlığına
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

http://www.saglik.gov.tr/

Bu haber toplam 7195 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.