1. HABERLER

  2. KONGRE-SEMİNER

  3. XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da "Toplumsal Barış ve Kimlikler" temasıyla gerçekleştirilecek.

A+A-

Aktüel Psikoloji / Haber Merkezi


XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da "Toplumsal Barış ve Kimlikler" temasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği’nin birlikte düzenlediği 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihlerinde Point Barbaros Otel, İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Ana teması, bu yıl özellikle “Toplumsal bakış ve kimlik” olarak belirlenen kongrede, ülkemizde ve dünyada giderek toplumsal barış ve çatışmaların farklı kimliklere ait grupların birbirlerini algılama biçimlerine ve ilişkilerine göre belirlendiği bir dönemde, kimlik sorunu tüm ayrıntıları ile tartışılacaktır.

Konuyla ilgili, profesyoneller ve akademisyenler dışında, gazetecilerin ve politikacıların da katılımı ile gerçekleşecek olan kongrede; 

Politik Kimlikler, Politik Kimliğin Kuruluş, Farklı Boyutları İle Cinsiyet Ve Cinsellikler, İdeolojik Aile, Siyasi Partiler Ve Kimlik Sorunları, Bireyleşme Süreçleri, Cemaatleşme, Çeteleşme, Gruplaşma: Kimlik Arayışı, Televizyon Dramaları Ve Kimlik, Televizyon Dizilerinde Aile Kavramı, Televizyon Dramalarında Siyasi Kimlik, Seküler Toplumlarda Din Ve Kimlik, Türkiye’de Din Ve Vicdan Özgürlüğü, Azınlık Kimliği Ve Psikolojisi, Ötanazi Nedir? Etik Açıdan Bir Hasta Hakkı Mıdır? Yoksa Bir Hekimlik Suçu Mudur? gibi önemli ve güncel konular masaya yatırılacaktır. Kongreyle İlgili ayrıntılı bilgiler şöyle:

BİLİMSEL PROGRAM 

KONFERANS

 

Hekimin kimliği ve toplumsal sorumluluk

Orhan ÖZTÜRK

 

  

   

FORUM

 

12 Eylül’ün politik, sosyal ve psikolojik etkileri

Forum yöneticileri :

Doğan ŞAHİN, Cemal DİNDAR

   

 

PANELLER VE İKİLİ KONFERANSLAR

Cinsel kimlikler

Moderatör :  

Nesrin YETKİN

Konuşmacılar:

Hale BOLAK BORATAV “Farklı boyutları ile cinsiyet ve cinsellikler”
Selçuk CANDANSAYAR “Sağlık alanında homofobi ve cinsel kimlikler karşısında hekim tutumu”
Kürşad KAHRAMANOĞLU “İdeolojik aile”
Bir anne

 

 

Kimliğin oluşumuna psikanalitik bakış

Moderatör :

Ayhan EĞRİLMEZ

Konuşmacılar:  

Fatih KARAMAN “Kimliğin kuruluşu ve preödipal dönem”
Ayhan EĞRİLMEZ “Ödipal dönem ve toplumsala giriş”
Nur ENGİNDENİZ “Ergenlik krizi ve kimliğin sağlamlaştırılması”

 

 

Kimlik ve Kişilik  

Moderatör :  

Doğan ŞAHİN

Konuşmacılar:

Cem KAPTANOĞLU “Psikanalitik açıdan kimlik”
Yavuz ERTEN “Kimlik ve kişilik”
Doğan ŞAHİN “Kimlik ve kişilik bozuklukları”

 

 

Şizofreniyi yaşayanlar nasıl yaşıyor?

Moderatör :  

Alp ÜÇOK

Konuşmacılar:  

Mesut DEMİRDOĞAN “Hastalık ve onunla ilişkili güçlükler”
Bir hasta yakını “Ailenin yaşadıkları”
Haldun SOYGÜR “Hastane dışında varolma yolu olarak Mavi At projesi”

 

 

Geçmişten geleceğe Türk Kimliği

Moderatör :

Cengiz GÜLEÇ

Konuşmacılar:

Cengiz GÜLEÇ “İhmal edilen iki kesim: Heterodoksi”
Erol GÖKA “Türklerin toplumsal psikolojisi nasıl analiz edilir?”

 

 

Milliyetçilik, sınıf ve kimlik

Moderatör :

Fikret BAŞKAYA

Konuşmacılar:

Sait ÇETİNOĞLU “Resmi milliyetçilik ve kimlikler”
Sibel ÖZBUDUN “Kimlik ve sınıf: Gerçekten ‘bağdaşmaz’ mı?”
Ceyhan SÜVARİ “Toplumsal ilişkilerde ve disiplinlerde ‘ezen/ezilen’ klişesi üzerinden kimlik algısı ve açmazları”

 

 

Politik kimlikler

Moderatör :       

Selçuk CANDANSAYAR

Konuşmacılar:

Selçuk CANDANSAYAR “Politik kimliğin kuruluşu”
Melih PEKDEMİR “80’lerden önce Türkiye’de politik kimliğin inşası”
Necmi ERDOĞAN “80’lerden sonra Türkiye’de politik kimliğe bakış”
L. Doğan TILIÇ “İşkence ve cezaevi koşullarında politik kimlik”

 

 

Siyasi partiler ve kimlik sorunları

Moderatör :

Mehmet BEKAROĞLU

Konuşmacılar :

Abdurrahman KURT “AKP”
Mehmet EKİCİ “MHP”
Akın BİRDAL “BDP”
Muharrem İNCE “CHP”

 

 

Azınlık kimliği ve psikolojisi

Moderatör :

Murat PAKER

Konuşmacılar :  

Stelle OVADIA “Azınlık kimliği”
Arus YUMUL
Zoi SABUNCAKIS
Yakup SWIROYONO “Türkiye’de Süryani olmak”

 

 

Psikiyatrinin meslek kimliği, kimliğin sınırı, sınırın ihlali

Moderatör :  

Burhanettin KAYA

Konuşmacılar :

Murat Eren ÖZEN “Psikiyatrın kimliği, kimlikleri”
Volkan Murat BALCI “Ulusal ve uluslar arası bağlamıyla psikiyatrın meslek tanımları ve sınırları”
Mehmet AK “Psikiyatride ekip ilişkisi mi? Kimlik savaşları mı?”
Mehmet YUMRU “Meslek sınır ihlalleri nedir, nasıl yaşanır, nasıl önlenir: Etik ve hukuk”

 

 

Psikiyatr olarak “olmak” üzerine

Moderatör :       

Cem KAPTANOĞLU

Konuşmacılar :

Murat YALÇIN “ ‘Kürt’ olmak”
Ayşe ÖZKIRIŞ “ ‘Tesettürlü’ olmak”
Fırat AY “ ‘Cumhuriyetçi’ olmak”
Cemal DİNDAR “ ‘Alevi’ olmak”

 

 

Milliyetçiliğin ruhiyatı

Moderatör :  

Tanıl BORA

Konuşmacılar :

Zafer YÖRÜK “Coğrafya ve ana: Anavatan-anayurt”
Murat ERGİN “Irkçılığın sosyal psikolojisi üzerine”
Bülent SOMAY “Ötekinde var da bizde niye yok”
Saffet Murat TURA “Kişilikle ilişkileri bakımından milliyetçilik”

 

 

Türk  kimlik algısı

Moderatör :   

Doğan ŞAHİN

Konuşmacılar :  

Doğan ŞAHİN “Üniversite öğrencilerinin Türk kimliği ve kişilik özelliklerine ilişkin algısı”
Meltem NARTER “Üniversite öğrencilerinin Cumhuriyet algısı”
Murat PAKER “Üniversite öğrencilerinde biz ve öteki algıları”

 

 

Göç ile dönüşenler ve kalanlar; ötekinin dili, yazar ve kimlik

Moderatör :  

Didem AKSÜT

Konuşmacılar:

Hakan KARAŞ “Göç ve kimlikteki dönüşüm”
Behice BORAN “Ötekinin dili; anadil”
Agah AYDIN “Göç(e)meyen yazarın kimliği ve soykırım; Orhan Pamuk”

 

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı Psikolojik Destek Birimi’nin Deneyimleri Işığında Mültecilerin Psikososyal İhtiyaçları ve Kimlik Sorunları

Moderatör :  

Oğuz BERKSUN

Konuşmacılar:

Ceren ÖZTÜRK “Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin çalışmaları ve mültecilere kimlik kazandırma sürecinin hukuki  yönü”
Evren TUFAN “Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı Psikolojik Destek Birimi’nin çalışmaları”
Cuma ÜLKÜ “Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı Psikolojik Destek Birimi – sahadan deneyim aktarımı”
Sultan DOĞAN “Göç, kültürel yas ve kimlik”

 

 

Mesleki Kimlikler: Kimliksel gelişim, uygulamada çakışan alanlar ve çözüm önerileri

Moderatör :  

Işık SAYIL

Konuşmacılar:

Oğuz BERKSUN “Sosyal psikiyatri açısından ruh sağlığı alanına multidisipliner bakış”
Recep AKDUR “Halk sağlığı ve diğer mesleklerle çakışan alanlar”
Fatma ÖZ “Psikiyatri hemşireliğinin kimliksel gelişimi, uygulama alanları”
Derya İren AKBIYIK “Aile hekimliğinde sosyal psikiyatri uygulamaları; birincil korumadan rehabilitasyona”
Aynur KUĞU ÜNAL  “Terapistin mesleki kimliği, klinik psikolojinin hasta tedavisinde uygulama şekilleri ve sınırları”
Tülin KUŞGÖZOĞLU “Sosyal hizmet ve mesleki kimlik : Gelişme, güçlükler, beklentiler”

 

 

Olanaksız bir proje olarak barış

Moderatör :  

Hayrettin KARA

Konuşmacılar:

M. Bilgin SAYDAM “Yurtta sulh cihanda sulh”
Ahmet İNAM “Barışa varışın engelleri”
Yavuz ERTEN “Neden savaş, neden barış?”
Hayrettin KARA “Ya Kabil’in çocukları olmasaydı”

 

 

Sınıflar ve Kimlik

Moderatör :  

Orhan KOÇAK

Konuşmacılar:

Orhan KOÇAK
Aksu BORA
Tülin ÖNGEN

 

 

“Türk” olmak

Moderatör :  

M. Bilgin SAYDAM

Konuşmacılar:

Celal ODAĞ “Dil ve kimlik”
Oktay TAFTALI “Doğu - Batı sorunsalı bağlamında, Türk kimliğine kısa bakış”
M. Bilgin SAYDAM “Öznesiz eylemin kahramanları”

 

 

Bir inşa ve dönüşme süreci olarak kimlik ve milliyetçilik

Moderatör :  

Melek GÖREGENLİ

Konuşmacılar:

Melek GÖREGENLİ “Avrupalılar ve Türkler: Negatif bir kimlik kategorisi olarak ‘Türk Kimliği’”
Zerrin KURTOĞLU “Türk milli kimliğinin inşasındaki ‘milli sır’ ”
Nilgün TOKER “Kurucu/kurulan kimlik olarak Türk Kimliği”

 

 

İmam Hatipliler, başörtülüler ve kimlik sorunları

Moderatör :  

Necmettin DOĞAN

Konuşmacılar:

Nazife ŞİŞMAN
Yıldız RAMAZANOĞLU
Bekir Berat ÖZİPEK

 

 

Spor ve Kimlik

Moderatör :  

Neşe KOCABAŞOĞLU

Konuşmacılar:

İbrahim BALCIOĞLU “Risk altındaki çocuk davranışları ve spor”
Orhan DOĞAN “Seyirci davranışları”
Mert SAVRUN “Aidiyet ve spor”
Ahmet ÇELİKKOL “Toplumsal anksiyete ve spor”

 

 

Marjinallik

Moderatör :  

Kültegin ÖGEL

Konuşmacılar:

Kültegin ÖGEL “Tinerciler”
Ayhan KALYONCU “Eroinmanlar”
Defne TAMAR GÜROL “Alkolikler”
Cüneyt EVREN “Esrarkeşler”

 

 

Şenlik, şiddet, kimlik

Moderatör :  

Hakan ATALAY

Konuşmacılar:

Zeki COŞKUN “Şenlikli şiddet”
Erdoğan ÖZMEN “Oidipus ve kimlik”
Cemal DİNDAR “Karnavalesk sahne ve kimlik”

 

 

Nefret suçları

Moderatör :  

Alper HASANOĞLU

Konuşmacılar:

Bahadır ERDEM “T.C. Anayasası’nın 66. maddesi: Türk milleti kavramı - Sorunlar - Toplumdaki yabancılaşma – Başkalaştırma
Ali ÇİVİ “Türk ve Batı hukukunda önyargı (nefret) suçları”
Alper HASANOĞLU “Önyargıdan nefrete giden yolun psikodinamiği”
Cem HÜROL “Nefretin psikodinamiği”

 

 

Televizyon ve kimlik

Moderatör :  

Neşe ŞEN

Konuşmacılar:

Gaye BORALIOĞLU “Popüler kültürde rol modeller”
Feride ÇİÇEKOĞLU “Televizyon dramalarında aile”
Nilgün ÖNEŞ “Televizyon dramalarında kendimize bakmak”
Ümit KIVANÇ “Televizyon dramalarında ‘öteki’ ”

 

 

Disiplinlerarası gözle “kimlik”

Moderatör :  

Meltem NARTER

Konuşmacılar:

Cengiz ÇAKMAK “Bir çatışma alanı olarak kimlik: Ufuk ve çadır”
Hayati TÜFEKÇİOĞLU “Toplumsal değişme ve kimlik”
O. Faruk AKYOL “Yamalı kimlikler”

 

 

Sosyal temsilden kimliğe: Psikanalist

Moderatör :  

Talat PARMAN

Konuşmacılar:

Meltem NARTER “Psikanalizin sosyal temsillerinin kimliğe araladığı pencere”
Ferhan ÖZENEN SALMAN “Psikanalist kimliğine tarihsel bir bakış”
Talat PARMAN “Psikanalist kimliği hep bir ikinci kimliktir”

 

 

Kentliliğin bedeli     

Moderatör :  

İbrahim BALCIOĞLU

Konuşmacılar:

İbrahim BALCIOĞLU “Psikiyatri pratiğinde kentli köylü”
Müzeyyen GÜLER “Göçer kimlikler; kadınlık, kölelik ve göçmenlik”
Nebiye KONUK “Sosyal kimlik ölçümleri: ‘Bir değişken olarak kimlik’ ”
Mustafa AKSOY “Sosyal kimlik yansıması olarak semboller”

 

 

Doğmamış kimlikler

Moderatör :  

Numan KONUK

Konuşmacılar:

Hüseyin HATEMİ “Hukuksal bakış açısıyla kimlik”
Nagehan KIRKBEŞOĞLU “Doğmamış kimlikler: Soybağı alanında biyoetik ve hukuk”

 

 

Çatışma analizi ve çözümleri perspektifinden Türkiye’deki toplumsal çatışmalara yaklaşım

Moderatör :  

Medaim YANIK

Konuşmacılar:

Esra ÇUHADAR GÜRKAYNAK “Çatışma analizi ve çözümleri”
Talha KÖSE “Alevilik örneğinde çatışma analizi ve çözümlemesi”
Medaim YANIK “Türkiye’deki toplumsal çatışmaların çözümüne ruh sağlığı profesyonelleri katkıda bulunabilir mi?”

 

 

Bireyleşme süreçleri, cemaatleşme, çeteleşme, gruplaşma: Kimlik arayışı

Moderatör :  

Oğuz BERKSUN

Konuşmacılar:

Oğuz BERKSUN “Kimlik ve bireyleşme”
Doğan ŞAHİN
Numan KONUK “Sosyal ağ oluşumu ve davranışsal ekoloji: Sosyobiyolojiden katkılar”
Kerem DOKSAT “ ‘Ulusal kimlik’e felsefi bakış”

 

 

Modernite ve sanatta kimlik

Moderatör :  

Sibel ÇAKIR

Konuşmacılar:

Semra GERMANER “Geçmişten günümüze Türk sanatında kimlik”
Besim DELLALOĞLU “Modernite ve kimlik”
Elif AYİTER “Sanal aidiyetler”

 

 

Kafkaslar’dan Kaçkarlar’a kimlikler

Moderatör :  

Mehmedali Barış BEŞLİ

Konuşmacılar:

Fazlı KAYA “Türkiye’li Gürcüler ve kimlik sorunu”
Hikmet AKÇİÇEK “Hemşinliler”
İsmail AVCI “Türkiye’de Laz kimliği”
Yaşar GÜVEN “Çerkes kimliği”

 

 

Terör ve toplumsal barış

Moderatör :  

Mustafa ÖZKAN

Konuşmacılar:

Yasin BEZ “Terörizm ve psikolojisi”
Mustafa ÖZKAN “Terör, göç ve kadın”
Remzi OTO “Toplumsal barış sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları’nın yeri ve önemi”
Şakir ÖZEN “Terör olaylarının insan ve ruh sağlığı üzerine etkileri ve rehabilitasyon süresince yapılabilecek bazı çalışmalar”

 

 

Göç ve kimlik

Moderatör :  

Haluk SUNAT

Konuşmacılar:

Haluk SUNAT “Göç ve kimliğe psikanalitik bakış”
Helga RITTERSBERGER
Mahir YEŞİLDAL “Göç edenlerin kimlik algısı ve değişimi”

 

 

Ötenazi: Hak mı? Suç mu?

Moderatör :  

Işık SAYIL

Konuşmacılar:

İlkin İÇELLİ
Berna ARDA
Ülgen OKYAYUZ
Barış ERMAN

Prof. Dr. Doğan Şahin 

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD

Sosyal Psikiyatri Servisi

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Eş Başkanı 

Prof. Dr. Oğuz Berksun

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Eş Başkanı 

GENEL BİLGİLER

Toplantı Tarihi ve Yeri

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında Point Barbaros Hotel – İstanbul ‘da yapılacaktır.

Toplantı Merkezi

Point Barbaros Hotel

Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 PK 34394 Şişli / İstanbul

Tel: +90 (212) 337 30 00 Faks: +90 (212) 337 30 30

www.pointhotel.com/barbaros/index.htm

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masası Point Barbaros Hotel ’de 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında 08:00 – 19:00 saatlerinde açık olacaktır.

Kayıt Ücreti

Kayıt ücreti, bilimsel aktivitelere katılım, toplantı programı dahilindeki kahve molaları , özet kitabı, katılım sertifikası, toplantı çantası ve yaka kartını içerir.

Yaka Kartı

Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Türk Tabipler Birliği Sürekli Eğitim Kredi Puanı

Türk Tabipler Birliği toplantımıza Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formlarını toplantı çantası içinde bulabilirsiniz.

Sergi Alanı

Toplantı boyunca ticari firmalarının oluşturduğu sergi alanı , katılımcıların gezebilmesi için açık olacaktır.

Katılım Belgesi

Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara toplantı sonunda ana kayıt masasında katılım belgesi verilecektir.

Bildiriler

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde bildiriler sözlü ve poster olarak sunulacaktır. Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 15 Nisan 2010’dur. XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak yazılmalı ve sunulmalıdır. Bildirilerin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve kabul sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı olması nedeniyle sadece internet aracılığı ile bildiri gönderilebilecektir. Faks ,posta ve/veya e-mail yoluyla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecek olup bildirinin kabul edilip edilmediği e-mail yolu ile bildirilecektir. Bildirileri poster sunum olarak kabul edilecek katılımcıların, posterlerini 70 X 90 cm boyutlarında hazırlaması gerekmektedir

Bu haber toplam 9070 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.