• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 5 °C

Türk Eğitim-Sen'den RAM Müdür Atamalarına İttiraz

Türk Eğitim-Senden RAM Müdür Atamalarına İttiraz
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) müdürlük başvurusuyla ilgili yönetmelik hükümlerinin yanlış uygulanmasını önlemek amacıyla Türk Eğitim-Sen İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nü uyardı

Konu : RAM’lara Yöneticilik İsteyenlerin Taşıyacakları Şartlar

03/06/2010

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

b) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

c) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge (Talim Ve Terbiye Kurulu)

d) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik

Bakanlığımız MEB Yönetici Atama Kılavuzunu yayınlamış buna göre de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü “2010 Mayıs-Haziran Dönemi Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Eğitim Kurumları Yöneticiliği İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Ve Diğer Atamalar kılavuzunu da yayınlamıştır. Yönetmelikler ve kılavuzlar doğrultusunda adaylar müracaatlarını yapacaklardır. Özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmen branşında olanlardan da RAM’lara müracaatlar yapılacaktır. Netleşmesi gereken konu ise lisans düzeyinde özel eğitim öğretmenliği (görme-işitme-zihinsel) eğitimi almadığı halde sınıf öğretmeni iken açılan 1 aylık kurslarla branş değiştirip zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olan kişilerin müracaatlarıdır.

Telafisi zor sonuçlar doğurmaması bakımından Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim Okullarına yapılacak müracaatlardaki özel şartların netleştirilmesine ve adaylara gerekli duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre, ilgi (d) yönetmeliğin 8. maddesinde : “(Değişik : 15.5.2010/27582 RG) (1) Özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak; okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri yada din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuar yada meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır.” denmektedir.

İlgi (d) yönetmelikte özel eğitim okullarına yapılacak yönetici atamalarında görme-işitme-zihinsel engelliler sınıfı öğretmeni tanımlaması yapılırken, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yapılacak yönetici atamalarında “özel eğitim öğretmeni olmak” tanımı getirilmiştir. İlgi (b) yönetmeliğin 4. Maddesinin o bendinde Özel Eğitim
Öğretmeni: “Üniversitelerin Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarında
lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim gerektiren çocuklar için tanılama ve destekleyici özel eğitim hizmetlerini veren, uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlayan personeli” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre: RAM’lara müracaat edecek özel eğitim öğretmeni branşındaki adaylardan sadece lisans düzeyinde eğitimi bulunanların müracaatlarının kabul edilmesi, sınıf öğretmenliğinden branş değişikliğiyle zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine geçenlerin RAM yöneticiliği müracaatının kabul edilmemesi gerekmektedir.

İlgi (d) yönetmeliğin 8. maddesinde ve yine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 Mayıs-Haziran Dönemi Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Eğitim Kurumları Yöneticiliği İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Ve Diğer Atamalar kılavuzu 9. sayfasında ilgi (c) çizelgeye de atıfta bulunarak yönetici adaylarının Talim Terbiye Kurulunun ilgili çizelgesinde branşlarını bularak şartları taşıyıp taşımadığını kontrol etmeleri gerektiği istenmektedir.

Buna göre de: ilgili branş dallarına ait tablo aşağıda sunulmuş olup RAM ya da özel eğitim okullarına atanacak branşların üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitim almaları gerektiği açıkça belirtilmektedir.

İlgi (a) kararnamenin 3. Maddesi b bendinde de: “ Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,” Denmektedir. Günümüzde personellerin özel olarak yetiştirilmelerinin öncelikle lisans düzeyinde olduğu ise aşikardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun görevleri 21. Maddede sayılmıştır. 21. Maddede sayılan görevler doğrultusunda 22. Maddedeki Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarında; “g) ( Değişik: 31.7.2009 / 27305 RG) Kurul Raporları RAM Müdürü tarafından onaylanır.” denilmektedir. Bu onaylama yetkisi; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvuran özel eğitime ihtiyacı olan ve özürlü oldukları ilgili Özürlü Sağlık Kurullarınca tespit edilmiş olan bireylerle ilgili Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca yapılan tüm çalışmaların onaylanması anlamına gelmektedir. Aldığı lisans eğitimi itibariyle vaka incelemesi ve zeka testi yapması yetkisi olmayan, sınıf öğretmeninin Rehberlik ve Araştırma Merkezine Müdür olarak atanmak suretiyle yapılan çalışmalara ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporlarına imza yetkisi suretiyle uygunluk vermesi telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olacaktır.

Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü / Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü / Anabilim Dalı ve Psikoloji Bölümlerinden mezun olup da rehber öğretmenlik yapmaya hak kazanan öğretmenler ile zihinsel engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği ve görme engelliler öğretmenliğinden mezun olarak özel eğitim öğretmeni olmaya hak kazanan öğretmenler 4 yıllık lisans eğitimi sonunda bu hakkı elde etmişlerdir ve mezun oldukları alanlar tamamıyla uzmanlık gerektirmektedir. Sınıf öğretmenliği yapmış olup; daha sonrasında kısa süreli bir kurs sonucu yada her ne şekilde olursa olsun alan / branş değiştiren bir öğretmenin almış olduğu kurs ile yukarıda saymış olduğumuz rehber öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin 4 yıllık eğitimini bir tutmak suretiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönetici olarak atamalarını yapmak yönetmeliklere göre mümkün olmadığı gibi; 4 yıllık fakülte eğitimi sonucu uzmanlığını edinmiş olan öğretmenlere yapılacak bir haksızlık olacaktır.

Tüm bu veriler, ilgi (d) yönetmeliğin 5. Maddesindeki yönetici atamada liyakat ilkesi ilgi (a) kararnamenin 3. Maddesinde özel olarak yetiştirilmiş personel ifadesi, ilgi (c) çizelgelerde lisans eğitimine vurgu yapılmış olması, ilgi(b) yönetmeliğin 4. maddesinde lisans eğitiminin gerekliliğinin ifade edilmesi gereği:

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine müracaat eden yönetici adaylarının rehber öğretmen-görme-işitme-zihinsel engelliler sınıfı öğretmenliği alanında lisans düzeyinde eğitimi bulunanların ve TTK’nın ilgili çizelgesinde gerekli şartları haiz bulunanların müracaatlarının kabul edilmesi, branş değiştirerek zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olanların RAM’lara müracaatlarının kabul edilmemesi gerekmektedir.

Arz ederim.

Emine AKARLAR                                     Dr. Mustafa KAVLU

Şube Sekreteri                                                      Şube Başkanı

Bu haber toplam 7372 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
saka
2010-10-25 13:14:36
saçmalık
Pdr olayını çok abartıyorsunuz.O kişi de son derece iyi yöneticilik yapabilir.Bu meslek fetişizmi nedir?Ben bir PDR'ci olarak yazıyorum....
Esmerım Esmer
2010-09-24 16:09:29
rahatsızlık
dumensız gemının kaptansız dumenı guç ruzgarın ıse ıstedıgı yone götürür gemıyı ole degıl mı sayın egıtmenler
zeynep kaşık
2010-08-18 16:18:55
arkadaşlar niye bu kadar zorunuza gidiyoki.çok dar düşünüyorsunuz.sonuçta ramlarda çalışan işitme,zihin ve görme engelliler sınıf öğretmenleride sizin yaptığınız işleri yapmıyomu?tamam teste girmiyor olabiliriz ama eğitim planını biz yazarız,işitme,görme,zihin ve ortopedik engelli öğrenci gelir alanın olmadığı halde öğrencinin performansını almak için canın çıkar.çıcuğun eğitim raporunu yazarsın.bep yada kaynaştırma semineri verilecekse işitme,görme ve zihin engelliler öğretmenine görevi yüklersiniz.şimdi bi teste girmememizmi eksik kalmış.ona kalırsa test eğitimi almadığı halde rehber öğretmen arkadaşının verdiği eğitimle teste giren bi ton pdr'ci var ramlarda.buna ne diceksiniz
Diğer Haberler
 • Ergen Psikolojisini Anlamanın Yolları26 Nisan 2016 Salı 12:25
 • Okul Notları Yaşam Başarısını Garantilemiyor'19 Ocak 2016 Salı 10:11
 • Ramdevu Sistemi09 Ocak 2016 Cumartesi 00:55
 • Pedagog Duygu Çalışır 'Bebeğe Müzik Dinletmek Özgüven Veriyor'04 Kasım 2015 Çarşamba 20:30
 • 2015-2016 Psikoloji Bölümü Taban Puanları07 Ekim 2015 Çarşamba 13:46
 • Okula Uyum Sorunları Nasıl Aşılır?28 Eylül 2015 Pazartesi 14:37
 • Ders Çalışırken Dikkati Toplama Yöntemleri10 Eylül 2015 Perşembe 15:31
 • Geleceği Olan En İyi Meslekler Hangileridir02 Temmuz 2015 Perşembe 14:09
 • CAS Zeka Testi08 Haziran 2015 Pazartesi 13:22
 • Bingöl'deki Rehber Öğretmenlere Konferans21 Mayıs 2015 Perşembe 20:57
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2017 Aktüel Psikoloji | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 02124661050 | Faks : 02129093121 | Haber Yazılımı: CM Bilişim