1. HABERLER

  2. KONGRE-SEMİNER

  3. II. Çocuk İstismarını ve İhmalini önleme kongresi

II. Çocuk İstismarını ve İhmalini önleme kongresi

26 - 28 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesinde yapılacak olan II. Çocuk İstismarını ve İhmalini önleme kongresinin bu yılki teması "Sarsılmış Bebek Sendromu" olarak belirlendi.

A+A-

26 - 28 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak olan II. Çocuk İstismarını ve İhmalini önleme kongresinin bu yılki teması "Sarsılmış Bebek Sendromu" olarak belirlendi. Organizasyon adına açıklama yapan Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı  Doç. Dr. Figen Şahin'nin davet yazısında şu açıklamalara yer verildi:

Değerli çocuk dostları,

Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ülkemizde duyarlılığın giderek arttığını görmekten ve bu konuda çalışmalar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda 2009 yılında gerçekleştirilen “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi”nin ardından aldığımız cesaret verici yorumlar nedeniyle bu yıl da çocuk istismarının önemli bir alt başlığı olan “Sarsılmış Bebek Sendromu”nu ele alan bir kongre düzenlemeye karar verdik.

Sarsılmış Bebek Sendromu küçük bebeklerde istismara bağlı kafa travmalarının ve bebek ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olmasına karşın, ülkemizde hekimler ve çocuk koruma sisteminde çalışan diğer meslek elemanları arasında bu konu ile ilgili farkındalığın yeterince yüksek olmadığını düşünmekteyiz. Konunun, Adli Tıp, Beyin Cerrahisi, Çocuk Acil Hekimliği, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Radyoloji, Psikiyatri, Hemşirelik gibi değişik dalları içeren geniş bir tıbbi yönü, ayrıca psiko-sosyal ve hukuki boyutları da bulunmaktadır. Bu bağlamda konu ile ilgili tüm bu meslek gruplarını bir araya gelip deneyimlerini aktarmaya, tanı ve tedavinin yanı sıra sorunun çözüm yollarını ve önleyici yöntemleri tartışmaya davet ediyoruz. Kongremizi bu dalları ilgilendiren meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile gerçekleştirmek isteğimize birçok dernekten olumlu yanıt almamız bu konudaki umutlarımızı yükseltmiştir.

Sizleri de kongremizde aramızda görmek ve çocukları korumak konusundaki çabalarımızı bir araya getirmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.


Bilimsel Program,

08:30-09:00

Kayıt

09:00-09:30

Açılış Konuşmaları

09:30-10:30

İstismara Bağlı Kafa Travmasının Biyomekaniği

 

Oturum Başkanı: Resmiye Oral
Konuşmacı: Carol Jenny, Rhode Island Üni., Hasbro Çocuk Hastanesi

10:30-11:00

Ara

11:00-12:30

İstismara Bağlı Kafa Travmasında Klinik Tablo,
Tanısal Girişimler ve Beyin Cerrahisinin Rolü

 

Oturum Başkanı Kemali Baykaner
Konuşmacı: Mark Dias, Pensylvannia Devlet Üni., Hershey Tıp Merkezi

12:30-13:30

Öğle Arası

13:30-15:00

Otopsi Teknikleri, Nöropatoloji ve Otopsi Raporu
Hazırlanmasında Adli Tıp Hekiminin Sorumlulukları

 

Oturum Başkanı: Haluk İnce
Konuşmacı: Mary Case, Missouri Devlet Üni., Adli Patoloji Bölümü

15:00-15:30

Ara

15:30-17:00

Önleme Çalışmaları (Dias modeli ve PURPLE Eğitim Paketi)

 

Oturum Başkanları: Emine Suskan, Runa Uslu
Konuşmacı: Mark Dias, Pensylvannia Devlet Üniversitesi, Hershey Tıp Merkezi
Konuşmacı: Ronald Barr, British Columbia Üni., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dept.
Konuşmacı: Marilyn Barr, Ulusal Sarsılmış Bebek Sendromu Merkezi
Konuşmacı: Resmiye Oral, Iowa Üni., Çocuk Hastanesi

 

 

09:00-09:30

Esin Konanç’ı Anma Oturumu

09:30-10:30

Panel
"Hastanelerde Olgu Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler"

 

Oturum Başkanları: Ağahan Ünlü, Gürol Cantürk
Konuşmacı: Aysu D. Çamurdan, Gazi Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Konuşmacı: Ali Rıza Tümer, Hacettepe Üni. Tıp Fak., Adli Tıp A.D.
Konuşmacı: Serpil Yaylacı, Acıbadem Üni. Acil Tıp A.D, Maslak Hastanesi

10:30-10:45

Ara

10:45-12:00

Olgu Yönetimi: Hastanede Multidisipliner Ekip Çalışması ve
Çocuk Koruma Sisteminde Disiplinler Arası İşbirliği

 

Oturum Başkanı: Ufuk Beyazova
Konuşmacı: Resmiye Oral, Iowa Üni., Çocuk Hastanesi

12:00-13:00

Poster Sunumu / Öğle Arası
Oturum Başkanları: Orhan Derman, Gökçe Yılmaz

13:00-15:30

Panel
"İstismara Bağlı Kafa Travması Yönetiminde Değişik Disiplinlerin Rolü"

 

Oturum Başkanları: Sevgi Başkan, Figen Şahin
Konuşmacı: Gökhan Ersoy, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü
Konuşmacı: Nurperi Gazioğlu, İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroşirürji A.D.
Konuşmacı: Murat Kocaoğlu, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D.
Konuşmacı: Serpil U. Baysal, İstanbul Üni. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Konuşmacı: Işıl Pakiş, Adli Tıp Kurumu
Konuşmacı: Haluk İnce, Adli Tıp Kurumu Başkanı, İstanbul Üni. Tıp Fakültesi
Konuşmacı: Cumhur Şener, Hacettepe Üni. Tıp Fak. Göz Hastalıkları A.D.

15:30-16:00

Ara

16:00-17:00

Panel
"Hastane Sonrası Aşamada Olgu Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler"

 

Oturum Başkanları: Eray Karınca, Hatice Kaynak
Konuşmacı: Murat Aydın, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi
Konuşmacı: Bülent Şam, Adli Tıp Kurumu
Konuşmacı: Bülent Eker, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

17.00-18:00

Sarsılmış Bebek Sendromunda Aile Üyeleri ile Görüşme Teknikleri

 

Oturum Başkanı: Nüket İşiten
Konuşmacı: Resmiye Oral, Iowa Üni., Çocuk Hastanesi

 

 

09:00-10:00

Panel
"İstismara Bağlı Kafa Travmasında Risk Faktörleri"

 

Oturum Başkanları: Ertan Kahramanoğlu, Filiz Ş. Orhon
Konuşmacı: Runa Uslu, Ankara Üni. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Konuşmacı: Murat Altuğgil, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Konuşmacı: Birgül Piyal, Ankara Üni. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.

10:00-10:30

Ara

10:30-12:30

Panel
"Türkiye'de Önleme Konusunda Yapılan Çalışmalar"

 

Oturum Başkanları: Ferhunde Öktem, Hicran Çavuşoğlu
Konuşmacı: Songül Yalçın, Hacettepe Üni. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Konuşmacı: Elvan İşeri, Gazi Üni. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Konuşmacı: Nermin Gürhan, Gazi Üni. Hemşirelik Yüksek Oku. Psikiyatri Hemşireliği A.D.
Konuşmacı: Belma Tuğrul, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Konuşmacı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Konuşmacı: Radyo Televizyon Üst Kurulu

12:30-13:30

Öğle Arası

13:30-14:00

Türkiye'de SBS Olgu Yönetimi: Hastane Verilerinin Retrospektif Gözden Geçirilmesi ve Çok Merkezli Prospektif Hizmetlerin Düzenlenmesi

 

Oturum Başkanı: Onur Polat
Konuşmacı: Resmiye Oral Iowa Üniversitesi Çocuk Hastanesi

14:00-16:00

Panel
"Türkiye'de Çocuk Koruma Merkezi Modeli"

 

Oturum Başkanları: Betül Ulukol, Tolga Dağlı
Konuşmacı: Ömer Faruk Koçak, Sağlık Bakanlığı
Konuşmacı: Yüksel Erdoğan, Adalet Bakanlığı
Konuşmacı: Milli Eğitim Bakanlığı,
Konuşmacı: Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı,
Konuşmacı: Özcan Kars, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Konuşmacı: Aşkın Asan, Ankara Milletvekili
Konuşmacı: Resmiye Oral, Iowa Üniversitesi Çocuk Hastanesi


İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

İletişim Bilgileri,

Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Gürol CANTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Filiz Şimşek ORHON
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Çocuk Koruma Birimi
Cebeci, Ankara
Tel: 312 595 63 97, Tel: 312 595 72 02
E-posta: sbskongre2010@yahoo.com.tr

 

 

Kongre Sekreteryası

SHU Özdecan BEZİRCİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Çocuk Koruma Birimi
Cebeci, Ankara
Tel-Faks: 312 595 73 32
E-posta: ozdecanbezirci@hotmail.com

Ayrıntılı bilgi için web adresi

: http://cbgd.org/kongre2010/

Bu haber toplam 4727 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.