• BIST 102.886
  • Altın 148,391
  • Dolar 3,5412
  • Euro 4,1747
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C

Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin

Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin
Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız...

Gök­han Ka­ya / Türkiye Gazetesi


Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız... Si­zin için dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma adı­na teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor de­mek­tir.

Kış mev­si­mi­nin gel­me­siy­le gün­le­rin kı­sal­ma­sı, sü­rek­li ka­ran­lık ve bu­la­nık ha­va­ya ma­ruz ka­lın­ma­sı so­nu­cun­da ye­ter­siz gü­neş ışı­ğı, iş yü­küm­lü­lü­ğü­nün art­ma­sı gi­bi ne­den­ler dep­res­yo­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ab­dül­ka­dir Çe­vik, dep­res­yon­la mev­sim­ler ara­sın­da bir bağ­lan­tı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Son­ba­har in­san­la­ra ha­za­nı, ha­zan ise hüz­nü an­la­tı­yor. Gü­ne­şi az gör­mek ve çe­şit­li ki­şi­sel so­run­lar ne­de­niy­le mev­sim­sel ge­çiş­le­rin ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de dep­res­yo­na gir­me ris­ki yük­sek” de­di.
Dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li­nin son­ba­har­da çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Çe­vik, dep­res­yo­nun et­ki­le­ri­nin ba­zen ken­di­ni be­den­sel ağ­rı, uy­ku bo­zuk­lu­ğu ve mi­de-ba­ğır­sak so­run­la­rı gi­bi prob­lem­ler­le gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.

NA­SIL SA­VA­ŞA­CAK­SI­NIZ?
Kış gün­le­ri­nin se­bep ol­du­ğu dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma­mak için ya da dep­res­yon­dan en az za­rar­la kur­tul­mak için in­san­la­rın ya­şa­dık­la­rı olay­la­ra po­zi­tif bak­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Prof. Dr. Çe­vik, ai­le­sin­de da­ha ön­ce dep­res­yo­na ya­ka­lan­mış ki­şi­le­rin ve ha­ya­ta sü­rek­li ka­ram­sar ba­kan­la­rın son­ba­har dep­res­yo­nu­na ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Uz­man­lar, dep­res­yon ya­şa­yan ki­şi­le­rin ha­va bu­lut­lu ol­du­ğun­da dı­şa­rı çık­mak is­te­ği ol­ma­ma­sı du­ru­mu­nu ye­ne­rek dı­şa­rı çık­mak için ça­ba sarf et­me­si­nin, iş ye­rin­de­ki bu­nal­tı­cı­lı­ğı azalt­mak için kı­sa ke­yif­li mo­la­lar ve­ril­me­si­nin, dü­zen­li ve eg­zer­siz ya­pıl­ma­sı­nın, sos­yal fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin dep­res­yo­nu ön­le­ye­ce­ği­ni ifa­de edi­yor­lar.

Bu haber toplam 1148 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2017 Aktüel Psikoloji | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02124661050 | Faks : 02129093121 | Haber Yazılımı: CM Bilişim