1. HABERLER

  2. KONGRE-SEMİNER

  3. 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 16. kez, 1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında, Safranbolu'da yapılacak. Kongreyle ilgili ayrıntılar şöyle:

A+A-

Değerli Meslektaşlarımız;


Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 16. kez, 1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında,  Safranbolu'da yapılacak. Onursal Başkanımız Sayın Prof. Dr. Işık Sayıl'ın deyişi ile "aslında bütünüyle sosyal" olan psikiyatriye ait soruları, "geniş anlamı ile eğitim" başta olmak üzere irdeleyeceğiz. 

Bu kongrede psikiyatri ile uğraşan hekimler ve sağlık çalışanları yanında insanı ve toplumu sağlıklı kılmada etkisi bulunan eğitimcilerden, iletişimcilere, din adamlarından,  reklamcılara, tıbbi sekreterlere, medikolegal alanda çalışan hukukçulara, boşanma avukatlarına, basın erbabına, polise, diğer güvenlik hizmeti verenlere ve halkla ilişkiler uzmanlarına kadar aslen psikososyal ağırlıklı hizmet üreten tüm meslek kesimlerini kapsayıcı bir bakış açısıyla ruh sağlığını korumaya ve daha iyiye götürmeye yönelik ortak çözümler üretilmesine bilimsel katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Biz bu amacı, alanda çalışan tüm profesyonellerle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizde çok çeşitli meslek gruplarının insanla uğraşmalarından yola çıkarak, ruh sağlığı ile ilgili alan ve konularda çok ciddi erişkin eğitimine tabii tutulmaları gerektiği ortadadır. Bu noktadan hareketle, yüksek lisans ya da meslek içi eğitimler gibi yeni erişkin eğitim programlarının oluşturulması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Meslek sınır ve görev tanımlamaları yapılırken insan için insana yönelik hizmet üretimini kolaylaştıracak ve daha kaliteli hale getirecek bir anlayışı, kapsayıcılığı ortaya koyabilmenin gerekliliğinden hareketle bugünkü dar bakış açılarının dışına çıkılması gerekliliğine inanarak bu kongreyi düzenliyoruz.

Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında bugünkü hizmet yapılanmasındaki sorunlarla birlikte, organizasyonda, işbirliğinde, üretilen hizmetlerin kalitesinde yetersizlikler ve dolayısıyla yapmamız gerekenler var. İnsanla ilgili ve insana yönelik hizmet ortaya koyan tüm meslek gruplarının ve erbaplarının sosyal psikiyatrik anlayış çerçevesi içinde bir yerleri olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyada benzer durumların gözlendiği üzere ülkemizde de artık toplumsal gerçekler ve ihtiyaçlar bu anlayış dönüşümünü bize dayatmaktadır. Köprüden atlayarak intihar etmek isteyen bir insana müdahale edebilecek kriz- krize müdahale alanında yetişmiş bir müzakereci ihtiyacından, “paramedics” benzeri görev yapan, ruh sağlığı “paramedic”lerine, rehabilitasyon uzmanlarına, sağlık bilimleri içerisinde (eğitim bilimleri veya fen ve edebiyat fakülteleri ve sadece dernek yapıları içinde değil) akademik eğitim standartları dahilinde yetişen cinsel terapistlere, aile terapistlerine, geriatrik rehabilitasyon uzmanlarına, ruh sağlığı alanında işini daha iyi yapan psikologa, sosyal hizmet uzmanına, klinik psikiyatri ve hatta toplum psikiyatrisi hemşirelerine, toplum psikiyatrisi uzman hekimlerine, toplum psikiyatrisi hemşirelerine, toplum psikiyatrisi psikologlarına, toplum psikiyatrisi sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç vardır. Bugün eğitimsiz bir tıbbi sekreterle hastaları ve hastalara yönelik hizmetleri yürütüp yönlendirmenin güçlüğünü ve ilkelliğini anlayan bu sorunu ortaya koyabilen akla ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple psikiyatrik tıbbi sekreterlik gibi, kendi mesleki alanında psikiyatrinin ve psikolojinin sağladığı bilgi birikimiyle örneğin hukuki konularda daha donanımlı danışmanlık yapabilen hukukçulara ihtiyaç olduğu, bu ve benzeri, üretilen hizmetlerin doğrudan tıbbi bir hizmet olmasa dahi insan ruh sağlığına  dolaylı sosyal psikiyatrik anlamları olan katkılarda bulunacağını dikkate almamız gerekmektedir.

Biz 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde alanda çalışan temel meslek gruplarını, meslek sınırları, görev tanımlarını belirginleştirmek, üzerlerinde uzlaşı sağlamak, multidisipliner ve interdisipliner yeni anlayışların üzerinde çalışmak, bu anlayışları temel alan düzenlemelerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak ve girişimlere multidisipliner bir noktadan katkıda bulunmak üzere ortak bir çalışma platformunda buluşturmak istedik.  Kongremiz tabii ki psikiyatri profesyonellerine başta olmak üzere ancak alanın vazgeçilmezleri olan psikologlara, sosyal çalışmacılara, hemşirelere açık olacaktır. Onlarsız bu kongrenin hiç bir anlamı olmayacağı açıktır. Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği toplum psikiyatrisi alanında patronajın değil çok disiplinli ve işbirliği içinde çalışmanın önemini ön plana alarak meslekler arası sınır çatışmalarının ve görev dağılımlarındaki belirsizliklerinin tümünün üstesinden gelebileceğini düşünmektedir. İyi niyetin ve uz görünün şart olduğu bu platformda yaşanan pek çok disiplinler arası sorun tolerans ve gerçek işbirliklerinin pratiğe dökülmesi ile çözüleceği iddiasındadır.

O yüzden biz Safranbolu’ya “Mesleklerin Buluştuğu ve Barıştığı Nokta” olarak bakıyoruz. 

Bilimsel zenginliği yanında kongre mekanı olan Cinci Han başta olmak üzere konakları, taş kaldırımlarla döşeli sokakları gibi sayısız çeşitlilikte öğeler içeren ve içimizde hissedeceğimiz kültürüyle, ayrıca bu değerleri özenle koruyan ruhla tekrar tanışma şansını bulacağız. Safranbolu'da tarihi soluyacak ve adeta zamanda yolculuğa çıkacaksınız. 1642 yılında inşa edilen ve tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Cinci Han bu kez psikiyatri yolcularını ağırlayacak… Sonra yolcu yolunda gerek diyerek bu kervan işbirliği içinde ve baştaki anlayışından çok farklı bir anlayış üzerinden yoluna devam edecektir.

Ana başlığımız eğitim, meslekler arası sınırlar, meslek görev tanımları, var olan mesleklerin psikososyal gereksinimler doğrultusunda yeni bir kaliteye kavuşturulması olacak ancak, sizin katkılarınızla bu program genişleyecek belki de yeni bir bilimsel çerçeve çizecek yeni bir ambians oluşacaktır. Kongre konu ana başlıklarının şekillendirilmesinden kongreye katılımınıza kadar yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ediyor yaz tatiline Safranbolu'dan yeni bir anlayış içinde merhaba demek üzere saygılarımızı sunuyoruz.

Doç. Dr. Numan KONUK
ZKÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Oğuz E. Berksun
Türkiye Sosyal Psikiyatri
Derneği Başkanı

GENEL BİLGİLER

Safranbolu Turu
01 Temmuz 2009 tarihinde katılımcılar için 11:00 - 15:00 arası rehber eşliğinde Safranbolu turu yapılacaktır. Tur Cinci Han' daki konferans salonundaki genel bilgilendirmeden sonra Kent Müzesi, Kaymakamlar Evi Müzesi ve tarihi konakların gezilmesi ile gerçekleşecektir.

Kongre Yeri
Kongre otelleri olarak Safranbolu merkezde yer alan Cinci Han, Bağlar Saray Otel ve Zalifle Otel seçilmiştir. Belirtilen oteller dolduktan sonra çevre konaklardan oda sağlanacaktır. Diğer otellerden kongre merkezi olan Cinci Han’a sürekli servis araçları olacaktır.

TTB - STE Kredilendirme
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Sunu Olanakları
Kongre süresince sunumlar barkovizyon kullanılarak gerçekleştirilecektir. Slayt odası, kongre süresince sunumlarını kontrol etmek isteyen konuşmacıların hizmetinde olacaktır. Sununun kişisel bilgisayarlarda getirilmesi durumunda, sunu görevliler tarafından kongre bilgisayarına aktarılacaktır. Sunu sonrası istenirse, konuşmacıların gözetiminde silinecektir.

Stand Alanı
Kongre boyunca firmaların oluşturacağı stand alanı olacaktır. Standlar 01 Temmuz 2009 saat 14:00' den itibaren kurulabilecek, 04 Temmuz 2009 tarihinde saat 12:00' den itibaren kaldırılacaktır.

Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak kongreye katılmak isteyen katılımcılar web sayfası üzerinden davet mektubu alabileceklerdir. Bu mektup sadece katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır. Davet mektubunu almak için katılımcının kongreye kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

Ulaşım
Katılımcıların Safranbolu Terminal’ inden Kongre Merkezi’ ne ulaşımları Burkon tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Bildiri Gönderimi
Kongreye sadece poster bildirisi kabul edilecektir. Bildiriler sadece internet üzerinden online olarak kabul edilecektir. Gönderilen bildiriler düzenleme kurulu tarafından web sitesi üzerinden değerlendirilecektir.
* Kabul edilen bildiri sahiplerinin bildirilerinin kongre özet kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
* Posterler 02 Temmuz 2009 tarihinde saat 09:00’dan itibaren asılacak ve 04 Temmuz 2009 tarihinde 12:00’da kaldırılacaktır.
* Poster ebatları 70cm en, 100cm boy olarak ve 2mt. uzaklıktan bakıldığında rahat okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

İLETİŞİM

Bilimsel Sekreterya
Yrd. Doç. Dr Levent Atik - Yrd Doç. Dr. Nuray Atasoy
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Tel: 0372 261 31 88 – 89
Faks: 0372 261 02 64

bilimselsekreterya@sosyalpsikiyatri.org

Kongre Sekreteryası
Burkon Turizm ve Kongre
Çekirge Cad. No: 51 / 2     16050 Çekirge / Bursa
T: 224 233 40 00 - F: 224 233 80 00

e-posta : meral.yaziciol@burkon.com

ULAŞIM

Konaklama yapacak katılımcıların 1 Temmuz 2009 tarihinde Safranbolu terminali otel arasındaki ve 4 Temmuz 2009 tarihlerindeki otel, Safranbolu terminali arasındaki transferleri Burkon Turizm tarafından ücretsiz gerçekleştirilecektir..

 


Daha Büyük Haritayı Görüntüle

 

Bu haber toplam 3824 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.